LOADING

HOSSEIN KARGAR

NAME

H.KARGAR

PLACE

RASHT, IRAN

WORK

FREELANCER

TITLE

PHOTOGRAPHER

این سایت گالری عکس های من از مناظر و طبیعت زادگاهم گیلان است که از سال 1386 تا امروز جمع آوری شده تمامی عکس های قرار گرفته در سایت از طبیعت استان گیلان می باشد هدف اصلی من نمایش زیبایی های طبیعت بوده و توجه به عکاسی در سطح حرفه ای برای من از اهمیت کمتری برخوردار است

TEL : 09112474431